POZVÁNKA

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele
do Katolické mateřské školy sv. Klimenta na přednášku
Mgr. Jana Čižinského
„AKTIVNÍ OBČANSTVÍ“
Těšíme se na všechny dne 22. 5. 2019 v 16:00 hod.
Díky, že Vaší účastí podpoříte náš projekt z ESF v KMŠ sv. Klimenta