Celoroční projekty

Třída Želviček:

Kouzelný svět knih

Děti budou objevovat svět literatury, rozsah její krásy a bohatství příběhů. Seznámí se s místem zvané knihovna, dozvědí se, jak se v knihovně mají chovat, jak mají zacházet s knihou, co je průkaz čtenáře, seznámí se s dětskou literaturou a hravou formou uslyší ukázky z knížek pro děti. Paní učitelky budou s dětmi vytvářet čtenářský deník, ve kterém budou namalované, vybarvené obrázky knih, s kterými je seznámila paní knihovnice v rámci projektu a další knížky, které dětem paní učitelky čtou v mateřské škole.

 

Třída Rybiček:

Kvak a Žbluňk u mě doma

Tento projekt má za cíl rozvíjet vzájemné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou, posilovat rodinné vazby a rozvíjet komunikační dovednosti dětí. Vždy v pátek budou Kvak s Žbluňkem putovat do jedné rodiny kde prožijí víkend. Rodiče s dětmi zapíší do deníku, co společně prožili, namalují obrázek, doplní např. fotografií, vstupenkou,.. V pondělí o tom dítě bude vyprávět, přečteme a prohlídneme si deník.

 

Environmentální projekt – pro obě třídy

Projekt s přírodovědným a ekologickým obsahem. Tento projekt realizujeme na základě spolupráce se střediskem ekologické výchovy Lesů hl. města Prahy. Projekt bude probíhat převážně venku – ve Stromovce. Děti budou objevovat tajemství lesa, seznámí se s životem stromu, se zvířátky žijící v lese, s ptáky, které mohou potkat v lese a ve svém okolí, nahlédnou do vodního světa, do světa louky, hmyzu a včelího království.