ANOTACE K PROJEKTŮM KMŠ sv. Klimenta

Projekt „Rybička Kliment“

Jedná se o celoroční projekt třídy rybiček. Rybička Kliment putuje do rodin našich rybiček, kde prožije víkend. Co nového Kliment prožil, zapíší a namalují rodiče společně s dětmi do „Kroniky rybičky Klimenta“. Rybička Kliment prožívá s námi ve školce rovněž veškeré svátky liturgického roku, oslavy a důležité chvilky.

 

Postní projekt: „Pomozme rybičce Klimentovi k poznání, co je to  – mít rád!“

Jedná se o projekt obou tříd KMŠ. S dětmi z rybiček a želviček si povíme o postní době, budeme postupně putovat KŘÍŽOVOU CESTOU.  Dáme poznat rybičce Klimentovi význam přátelství a lásky prostřednictvím různých her, výtvarných ztvárnění a společných zážitků. A jako překvapení nalezneme dětem ze želviček jejich patronku (želvičku Miriam).

 

Májový projekt: „Rybička Kliment poznává dobrotu a přátelství želvičky Miriam“

Jedná se o projekt obou tříd KMŠ. Povíme si s dětmi o Panně Marii, jako nositelce Božího plánu. Marii si výtvarně ztvárníme, zdramatizujeme krátkým divadélkem a budeme se těšit ze společné práce dětí z rybiček a želviček. Budeme pozorovat proměny přírody, jakožto Božího daru.