!!!

Orientační denní režim KMŠ sv. Klimenta

   
Orientační denní režim dvou tříd je časově rozdílný, protože zohledňuje organizaci vydávání oběda. Oběd se vydává  ve třídě, která bezprostředně navazuje na výdejnu a v této třídě se musí vystřídat obě třídy na oběd.
 
Třída Rybiček (přízemí)                                        

7:30 – 8:30 scházení dětí, volná hra
8:30 – 9:00 ranní kruh, cvičení
9:00 – 9:20 hygiena, svačina
9:20 – 9:50 hlavní činnost
9:50 – 11:50 příprava na pobyt venku a pobyt venku
11:50 – 12:05 modlitba
12:05 – 12:35 píseň u stolu, oběd
12:35 – 13:00 hygiena, příprava na odpočinek
12:30 – 13:00 odchod domů „ po O“
12:50 – 14:10 pohádka, odpočinek
(předškoláci 2x týdně individuální a skupinový program od 13:30hod.)
14:10 – 14:20 vstávání, hygiena
14:20 – 14:40 svačina
14:30 – 17:00 odchody dětí z KMŠ domů
Spontánní hra, prostor pro individuální a skupinovou činnostTřída Želviček (1. Patro)                       

7:30 – 8:30 scházení dětí, volná hra
8:30 – 8:50 ranní kruh, cvičení
8:50 – 9:10 hygiena, svačina                                                                                  
9:10 – 9:40 hlavní činnost
9:40 – 11:30 příprava na pobyt venku a pobyt venku
11:30 – 12:00 píseň u stolu, oběd
12:05 – 12:20 modlitba
12:20 – 12:40 hygiena, příprava na odpočinek
12:30 – 13:00 odchod domů „ po O“
12:30 – 13:50 pohádka, odpočinek          
13:50 – 14:10 vstávání, hygiena
14:10- 14:30 – svačina
14:30 – 17:00 odchody dětí z KMŠ domů
Spontánní hra, prostor pro individuální a skupinovou činnost


15:30 – 17:00 obě třídy spojeny – zpravidla dole u Rybiček